Slovensko društvo za primerjalno književnost   
Slovenian Comparative Literature Association  
  
SDPK
                   NOVO / NEW   REVIJA PK / CL REVIEW    PREDAVANJA / LECTURES    VILENICA        slovensko / english     

 

 

 

www.zrc-sazu.si/sdpk
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
sdpk@zrc-sazu.si


Pristopna izjava

(natisni in pošlji po navadni pošti ali izjavo kopiraj in izpolni v e-pismu)

Z današnjim dnem želim postati članica/član Slovenskega društva za primerjalno književnost.

(Akademski naziv), ime in priimek:__________________________________
Naslov (služba): ____________________________________________ (ulica)
                        ________________________________ (kraj, poštna številka)
                        ____________________ (telefon ali faks)

Naslov (doma):  ____________________________________________ (ulica)
                        ________________________________ (kraj, poštna številka)
                       
____________________ (telefon, GSM)

Elektronski naslov ____________________________________

Obvestila želim prejemati na domači poštni / službeni poštni / elektronski naslov 
(obkrožite lahko enega od treh ali pa elektronskega in enega od obeh poštnih naslovov)


Kraj in datum: ________________________________

Podpis: ______________________________________

 


Znak ZRC Urednik spletnih strani / Webmaster: marijan.dovic@zrc-sazu.si
© 2001 Slovensko društvo za primerjalno književnost
Zadnja sprememba / Updated: 08. december 2005

NAZAJ NA PRVO STRAN / BACK TO HOMEPAGE