PREDAVANJA IN KONFERENCE V ORGANIZACIJI SDPK (1974-)

LECTURES AND CONFERENCES ORGANIZED BY SDPK (1974-)

2011

Irma Ratiani (Tbilisi): Georgian Version of "World Literature" (17. 3.)
 

2010

Darko Suvin: Brecht in emocija; vživetje proti so-čutenju (13. 12.)

Knjiga – ekonomija kulturnih prostorov / The Book: An Economy of Cultural Spaces (Mednarodna konferenca / International Conference); Ljubljana, 25.–26. 11. (PDF)

8. Mednarodni komparativistični kolokvij / 8th International Comparative Literature Colloquium VILENICA 2010: "Kdo bere?" Perspektive raziskovanja branja / "Who Reads?" Perspectives on Reading Research (2.-3. 9.) (PDF)

Jón Karl Helgason (Reykjavik): Visual translation of Njáls Saga  (Vizualni prevodi Sage o Njalu) (24. 5.)
 

2009

Esej in singularnost // The Essay and Singularity (Mednarodna konferenca / International Conference, Ljubljana, 22.–23. 10.)

7. Mednarodni komparativistični kolokvij / 7th International Comparative Literature Colloquium VILENICA 2009: "Kdo izbere?" Literatura in literarno posredništvo / "Who Chooses?" Literature and Literary Mediation, Lipica, 3.-4. 9. (PDF)

Alenka Jovanovski: Pomen igre v teoriji estetskega izkustva (13. 6.)
 

2008

Simpozij: Dostojevski: včeraj in danes (5. 3. 2008)

6. Mednarodni komparativistični kolokvij / 6th International Comparative Literature Colloquium VILENICA 2008: Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? / The Author: Who or What Is Writing Literature? (4.-5. 9.) (PDF)
 

2007

Vid Snoj: Misliti Kafko (21. 11.)

5. Mednarodni komparativistični kolokvij / 5th International Comparative Literature Colloquium: Literatura in cenzura / Literature and censorship. (Lipica, 5.-6. 9.)

         Sodelujoči: Marijan Dović (vodja), Guido Bonsaver, Peter Dunwoodie (London), Salah S. Ali (Iraq), Simona Škrabec (Barcelona), Aleksandra Jovičević (Beograd),
      Stephan Packard (Muenchen), Louise Lambrichs (Paris), Aleš Gabrič, Gašper Troha, Rok Svetlič, Andrej Zavrl (Slovenija)

Jelka Kernev Štrajn: Allegoria in factis in renesansa alegorije v 20. stoletju. (7. 6.) 

Rastko Močnik: Od strukturalne analize do polifonije. Alternativna predstavitev Julije v slovenski književni vedi. (31. 5.)

Nike Kocjančič Pokorn: (Avto)cenzura v prevodih otroške in mladinske književnosti. (22. 5.)

Aleksandra Schuller: Šamanizem, uprizoritvene umetnosti in umetnostne terapije: ekstatično, estetsko in kreativno
   terapevtsko  izkustvo. (16. 5.)

Marcello Potocco: Northrop Frye med kanadsko nacionalno kritiko in splošno teorijo (23. 4.)

Milan Dekleva: Zgodba kot svet in predstava (Cikel Avtopoetike, 6. 2.)

Tomaž Toporišič: Kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja. (10. 1.)
 

2006 

Marijan Dović (ZRC SAZU): Modeli slovenskega pisatelja. (28. 9.)

4. Mednarodni komparativistični kolokvij / 4th International Comparative Literature Colloquium: Zgodovina in njeni literarni žanri / History and its Literary Genres. (Lipica, 7.-8. 9.). Sodelujoči: Gašper Troha (vodja), Bart Keunen (Ghent), Lucia Boldrini (London), John Neubauer (Amsterdam), Beata Thomka (Pecs), Karl Stuhlpfarrer (Celovec), Igor Škamperle, Marijan Dović, Gregor Pompe (vsi Ljubljana), Egon Pelikan (Koper)
 

2005

Okrogla miza: Platon v slovenščini. Vid Snoj (Filozofska fakulteta, Ljubljana), Gorazd Kocijančič (NUK Ljubljana), Tine Hribar, Marko Marinčič, Nike Kocijančič Pokorn (Filozofska fakulteta, Ljubljana), Boris Vezjak (Pedagoška fakulteta, Maribor). (7. 4.)

Galin Tihanov (Lancaster): Post-Romantic Syndrome (14. 4.)

Johann A. Mooij (Groningen): Literature and the Arts (19. 5.)

3. Mednarodni komparativistični kolokvij / 3rd International Comparative Literature Colloquium
Teoretsko-literarni hibridi: O dialogu literature in teorije /
Hybridizing Theory and Literature: On the Dialogue between Theory and Literature . (Lipica, 8.-9. 9.). Sodelujoči: Marko Juvan, Jelka Kernev Štrajn (vodji), Lado Kralj, Vanesa Matajc, Boris A. Novak, Vid Snoj, Milan Jesih, Marko Uršič, Alenka Jovanovski (vsi Ljubljana), Luca Bevilacqua (Roma), Erika Greber (München), Stephanos Stephanides (Nicosia), Ivan Verč (Trieste).

Winfried Menninghaus (Berlin): Beauty and Death in Darwin and Freud / Lepota in smrt pri Darwinu in Freudu. (19. 10.)

Winfried Menninghaus (Berlin): Hölderlin's Sapphic Mode: Revising the Myth of the Male Pindaric Seer / Hölderlinov sapfični modus: Revidiranje mita o moškem pindarskem vidcu. (20. 10.)

Vid Snoj: Svetovna literatura na ozadju drugega. (27. 10.)

 

2004

Włodzimierz Bolecki: Modernism and Post-modernising Modernism in Poland: Witkacy - Gombrowicz - Schulz (12. 2.)

Marijan Dović: Sistemske in empirične obravnave literature ter njihova uporaba (7. 4.)

Darja Pavlič: Funkcije podobja v poeziji (7. 4.)

2. Mednarodni komparativistični kolokvij / 2nd International Comparative Literature Colloquium: Kosovel: med etiko in poetiko. Kosovel between ethics and poetics. (Lipica - Vilenica, 9.-10. 9.) Sodelujoči: Boris A. Novak, Janez Vrečko, Božena Tokarz, Katia Pizzi, Marko Juvan, Darja Pavlič, Marijan Dović, Matevž Kos, Alenka Jovanovski, Darja Betocchi.

Miloš Zelenka: Češka in slovaška šola primerjalne književnosti (5. 10.)

Ivo Pospišil: The Problem of Slavism and its Context (6. 10.)

Kajetan Kovič: Povabilo v delavnico. (Cikel Avtopoetike, 15. 11.) 

Poročila s kongresov (Alenka Koron, Matevž Kos, Vid Snoj, Jola Škulj, Tomo Virk, 20. 12.)

 

2003

Okrogla miza o Steinerjevi Smrti tragedije (Vid Snoj, Janko Kos, Lado Kralj in Gorazd Kocijančič) (15. 1.)

Dominique Millet – Gérard: Bernanos et la question du mal (Bernanos in vprašanje zla) (8. 4.)

Uroš Zupan: Kakšna je korist od naslova? (Cikel Avtopoetike, 6. 5.)

1. Mednarodni komparativistični kolokvij / 1st International Comparative Literature Colloquium: Prostori transgresije / Spaces of Transgression. (Lipica - Vilenica, 2.-3. 9.) Sodelujoči: Jean Bessiere, Bertrand Westphal, Bart Keunen, Marko Juvan, Jola Škulj, Darja Pavlič, Igor Zabel, Igor Škamperle, Zoltan Jan, Jelka Kernev Štrajn, Marijan Dović.

Vanesa Matajc: Strah in pogum: posvojitev dekadence v slovenski moderni. (17. 12.)

 

2002

Okrogla miza: Pomen in sprejem Hugoja na Slovenskem. Boris A. Novak, Katarina Marinčič in Tone Smolej (FF). (27. 2.)

Daniel-Henri Pageaux: Perspectives d'études en littérature comparée: imagologie et imaginaire (Perspektive raziskovanja v primerjalni književnosti: imagologija in imaginarij) (1. 3.)

Peter Zajac (Humboldtova univerza, Berlin): Srednjeevropske himne. (20. 3.)

Matija Ogrin (ZRC SAZU): Literarno vrednotenje na Slovenskem med vojnama: Izhodišča, smeri, problemi (26. 3.)

Okrogla miza: Hans-Georg Gadamer in njegovo delo. (Darko Dolinar, Valentin Kalan, Dean Komel in Nike Kocijančič; Tomo Virk) (3. 4.)

Lojze Kovačič: Avtobiografija ni življenjepis (Cikel Avtopoetike, 10. 4.)

Steven Shaviro (University of Washington): The Cyberculture and the Network Society. (7. 5.) 

Lars Loennroth (University of Goeteborg): Literarni kanon na Švedskem (23. 5.)

Medarodni simpozij: Kako pisati literarno zgodovino danes. (14.-15. 10.)

Metka Zupančič: Srečanja med Hermesom in Afrodito: aktualnost mitov v sodobni književnosti (19. 12.)  

 

2001

Jean Bessiere (Université III, Pariz): Situation de la littérature comparée (15. 2.)

Jean Bessiere: How to Reform Comparative Literature's Paradigms in the Age of Globalization? (16. 2.)

Janez Vrečko: Bogomilina religioznost in Črtomirova mistika (6. 3.)

Andre Lorant (Universite de Paris XII): Une lecture du Centenaire (25. 10.)

Andre Lorant: Aspects romantiques des Premiers romans (26. 10)

John Neubauer: Zriny, Zrinyi, Zrinski: Nacionalne opere in narodno prebujenje (6. 12) 

Okrogla miza ob izidu knjige Slovenska književnost III. (Matej Bogataj, dr. Helga Glušič, dr. Andrej Inkret, Ignacija J. Fridl, dr. Lado Kralj, Peter Kolšek, dr. Matevž Kos, dr. Irena Novak Popov, mag. Darja Pavlič in dr. Alojzija Zupan Sosič) (17. 12.)

 

2000

Posvetovanje o metodah in programih književnega pouka (koordinator Janko Kos) (18. 2.)

Terry Eagleton (Oxford): Culture Wars (16. 3.)

Ivo Svetina: Moja ojdipovska poetika (11. 4.)

Andrej Medved: Podoba pesnika v zrcalu. [Sadove, Bataillove, Artaudove in Memonove poetike] (18. 4.)

Anne Ubersfeld (Université III, Pariz): Metode analiziranja gledaliških tekstov (franc.) (26. 10.)

Vladimir Biti (Zagreb): Granice pri/povijesti (8. 11.)

Boris A. Novak: Literarnozgodovinski obseg pojma simbolizem (9. 11.)

Andrej Blatnik: Velika in majhna kratka zgodba (22. 11.)

 

1999

Malcolm Bradbury: Literature and Places (26. 2.)

Tomo Virk: Literarna veda in njen predmet (16. 6.)

Vid Snoj: Nova zaveza in slovenska literatura (13. 10.)

Tine Hribar: Postmoderna šibka misel. Pirjevec vs. Vattimo (21. 10)

Marko Juvan: Geneza intertekstualnosti, poststrukturalizem in slovenska teoretska “avantgarda” (18. 11.)

Iztok Osojnik: Dekonstrukcija sonetne forme (16. 12.)

 

1998

Janko Kos: Pripovedovalec kot tipološki problem. (Iz naratološkega cikla) (15. 4.)

Willie van Peer (München): Toward a Poetics of Emotion (Iz cikla "Novi metodološki pristopi") (22. 4.)

Willie van Peer: Absicht und Abwehr: Intention and Interpretation (24. 4.)

Clive Thomson (University Western Ontario, Kanada): Bakhtin, Foucault and Problems of the Subject (5. 6.)

Peter Hitchcock (City University of New York): Bakhtin as "Borg"? Historicizing the body of Bakhtin (Iz cikla "Novi metodološki pristopi") (5. 6.)

Peter Hitchcock: Globalization or Marginalization? New Agendas in Literary and Cultural Studies (Iz cikla "Novi metodološki pristopi") (8. 6.)

Clive Thomson: Marginalizing Discourses (8. 6.)

Janko Kos: Prevrednotenje Otona Župančiča. (18. 6.)

Boris A. Novak: Hommage a Mallarmée. De l'aventure. Poétique de Mallarmée dans la poésie slovene (30. 11.)

 

1997

Brane Senegačnik: Avtopoetika soneta (20. 3.)

Ivan Verč (Trst): Verz in proza v ruski literarni vedi (10. 4.)

Marko Juvan: Literarni kanon in literarnost. (11. 12.)

Tomaž Erzar: Interpretacija in geneza. Obrat v filozofiji Gillesa Deleuza. (18. 12.)

 

1996

Jola Škulj: Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice. Literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti (17. 1.)

Janko Kos: K vprašanju o bistvu tragedije (20. 6.)

Internet in literarna veda – delavnica, vodi Miran Hladnik (25. 11.)

Marko Juvan: Aktualnost Bahtinovih pogledov na parodijo (28. 11.)

Veno Taufer: Svoboda soneta (11. 12.)

Aleksander Skaza: Bahtin in ruski formalizem (16. 12.)

  

1995

Peter V. Zima (Celovec): Die Dekonstruktion: Einführung und Kritik (26. 1.)

Tadhg Timothy Patrick Foley (Galway, Irska): Gender and Nation in 19th Century Fiction (7. 2.)

Metka Zupančič (Ottawa, Kanada): Feministična proza: mit in utopija (27. 6.)

Mednarodni simpozij: Bahtin in humanistične vede (Bakhtin and Humanities), v sodelovanju s katedro za rusistiko oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani (19.-21. 10.)

Darko Dolinar: Dialoškost in hermenevtika (13. 12.)

 

1994

Cikel predavanj Avtopoetike slovenskih sonetistov

Milan Dekleva: Načrt za prazno pesem (23. 3.)

Boris A. Novak: Mali svet, imenovan sonet (20. 4.)

Milan Jesih: Avtopoetika soneta (15. 12.)

Boris A. Novak: Slovenska sonetna forma od Prešerna do postmoderne (19. 12.)

Jola Škulj, Tomo Virk: Perspektive in položaj primerjalne književnosti v svetu, kot ju kaže XIV. kongres AILC/ICLA v Edmontonu (Kanada) (22. 12.)

 

1993

Posvetovanje: Poststrukturalizem in dekonstrukcija (19. 1.)

Edmund Wright (Oxford): Nadaljnje implikacije novega reprezentacionizma (v angl.) (20. 5.)

Holger Klein (Salzburg - Norwich): Skrivljeno ogledalo? Podobe Prusije-Nemčije v angleški prozi 1890- 1914 (v angl.) (21. 5.)

 

1992

Laura Marcus (London): Literatura, identiteta in avtobiografski diskurz (1. 4.)

Laura Marcus: Feministična estetika in "novi realizem" ( 2. 4. )

Posvetovanje: Položaj primerjalne književnosti v Sloveniji (pripravljeno skupaj z Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete) (14. 10.)

 

1991

Valentin Kalan: Aristotelova apologija resnice v umetnosti (27. 2.)

Dušan Pirjevec in slovenska literarna veda (posvet) (20. 3.)

Andrej Inkret: Tekstološki problemi pri urejanju del Edvarda Kocbeka (16. 5.)

Zoran Milutinović (Novi Sad): Pojem politične drame – teoretična definicija in historični okvir (22. 5.)

 

1990

Marko Juvan: Intertekstualnost: odnosi, oblike in vrste (25. 10.)

Vlasta Pacheiner-Klander: Problemi staroindijske verzne oblike šloke (15. 11.)

Ivo Svetina: Od Šeherezade do tibetanske Knjige mrtvih (26. 12.)

 

1989

Antonio Gomez-Moriana (Montreal): Dramatique de discours et réciprocité de perspectives (o vprašanju začetkov novoveškega romana) (17. 5.)

Johann Strutz (Celovec): Medregionalnost in literatura (o vprašanju plurilingvizma v romaneskni zvrsti v kulturah prostora Alpe-Jadran) (7. 12.)

Okrogla miza o vprašanju estetike s posebnim poudarkom na Pirjevčevi interpretaciji Franceta Vebra (diskusijo je vodil Ivo Urbančič) (13. 12.)

Majda Stanovnik: Prevod kot literarni poligon (20. 12.)

 

1988

Darko Dolinar: Sodobna literarna veda in hermenevtika (13. 4)

Posvetovanje ob Kosovi knjigi “Primerjalna zgodovina slovenske literature ” z uvodnimi besedami Franceta Bernika, Evalda Korena in Lada Kralja (17. 5.)

Elizabeth Wright (Cambridge): Reader in the Test (24. 10.)

Elizabeth Wright (Cambridge): Psychoanalytical Criticism (25. 10.)

Edmund Wright (Oxford): Intersubjectivity and Perception (25. 10)

Edmund Wright (Oxford): Intersubjectivity and Language (26. 10.)

Alenka Koron, Jola Škulj: Poročilo o kongresu AILC/ICLA v Münchnu (5. 12.)

 

1987

Franz K. Stanzel (Graz): Angleška in nemška poezija 1. svetovne vojne (20. 5.)

Franz K. Stanzel: Teorije pripovedništva in nekaj ugovorov (obe predavanji v sodelovanju z oddelkom za germanistiko) (21. 5.)

Marija Mitrović: Ekonomičnost pripovedovanja (o slovenski in srbski kratki prozi 2. polovice 19. stoletja) (18. 11.)

Francka Premk: O biblični filologiji (16. 12.)

 

1986

Lojze Kovačič: Poetika “Prišlekov” (24. 2.)

Posvetovanje o postmodernizmu (28. 3.)

  

1985

Posvetovanje: Znanstveno preučevanje avantgard – uvodne teze pripravil in debato vodil Janko Kos (23. 1.)

Aleksander Skaza: Ruski formalizem in nekateri problemi literarne vede (4. 4.)

Peter V. Zima (Celovec): Problem posredovanja v tekstni sociologiji (13. 6.)

Janko Kos: Primerjalna tipologija južnoslovanskih književnosti (29. 10)

Poročila z 11. kongresa Mednarodne zveze za primerjalno književnost v Parizu 1985 (Darko Dolinar, Evald Koren, Jola Škulj, Metka Zupančič) (11. 12.)

  

1984

Posvetovanje: Novi program visokošolskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije –  (uvodno poročilo Janko Kos) (19. 1.)

Janko Kos: O literarni teoriji v visokem in srednjem šolstvu (9. 3.)

Jože Pogačnik: Zasnova, pomen in problemi primerjalne jugoslavistike (4. 4.)

Rastko Močnik: Nekatera aktualna vprašanja sociologije književnosti (30. 5)

Ivo Svetina: Predavanje o pesništvu (12. 12.)

Majda Stanovnik: Zgodnji Grünov prevod Kafke (19. 12.)

 

1983

Taras Kermauner: Sodobnost Pirjevčevih filozofskoliterarnozgodovinskih kategorij (13. 1.)

David Lodge (Birmingham): Angleški postmodernizem (28. 3.)

Aleksandar Flaker (Zagreb): Deseti kongres Mednarodne zveze za primerjalno književnost (28. 3.)

Posvetovanje o pouku književnosti v usmerjeni srednji šoli (Janko Kos, Marjan Dolgan, Peter Kolšek, Igor Zabel, 7. 4.)

Dane Zajc: Poezija in javnost (24. 11.)

Posvetovanje: Literatura v usmerjeni srednji šoli (referenta: Janko Kos, Boris Paternu; pripravljeno v sodelovanju s Slavističnim društvom) (14. 12.)

 

1982

Janko Kos: Levstikov Martin Krpan v luči primerjalne književnosti (13. 3.)

Evgen Bavčar (Pariz): Estetski nazori Andréja Malrauxa (14. 4.)

Jan Aler (Amsterdam): Brati Arthurja Schopenhauerja ali kako beremo filozofa (28. 10.)

 

1981

Janez Justin: Problem metafore v lingvistiki in literarni teoriji (2. 6.)

Denis Poniž: Strukturalna poetika po strukturalni poetiki (19. 1.)

Eva Kushner (Montreal): Transformacije antičnega mita v moderni drami (2. 12.)

Niko Grafenauer: Spomin in pesniško delo (12. 12.)

 

1980

Kolokvij Antigona '80 (25. 12. 1980):

Evald Koren: Antigona od Sofoklesa do Smoleta

Primož Kozak: O razliki med svobodo in prostostjo

Taras Kermauner: Antigona in umor

Katja Podbevšek: Funkcionalnost jezikovnih sredstev v Smoletovi Antigoni

Andrej Inkret: O moralni teži Antigoninega dejanja

Jože Koruza: O nekaterih odmevih Smoletove Antigone

Evald Koren: O čem molči Antigona

 

1979

Janez Rotar: Bralec – bistveni člen v obstoju literature (3. 1.)

Janez Vrečko: O estetizaciji sodobnega sveta (16. 1.)

Franček Bohanec: Tematika NOB v književnosti (17. 1.)

Ivan Urbančič: Skica pred-estetske interpretacije lepote (17. 5.)

Stanovnik, Dolinar, Kos, Škulj: Težnje sodobne komparativistike (17. 10.)

Tom Ložar (Montreal): Položaj pisatelja v dvojezičnem kulturnem prostoru (7. 11.)

Zoran Konstantinović (Innsbruck): Komparativistika in sodobna metodološka misel (19. 12.)

Aleš Berger: Nadrealistično pesništvo in njegovi sledovi na Slovenskem (19. 12.)

 

1978

Janko Kos: Problemi in naloge slovenske primerjalne književnosti (19. 1.)

Evald Koren: Ali so naturalisti pisali eksperimentalne ali naturalistične romane (27. 12.)

Tine Hribar: O vprašanjih antidrame (27. 12)

 

1977

Janko Kos: Delo Antona Ocvirka (ob njegovi 70-letnici) (31. 3.)

 

1976

Ciklus predavanj ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja:

Janko Kos: Ivan Cankar in svetovna literatura (6. 5.)

Primož Kozak: Odnos med avtonomno osebnostjo in srenjo v Cankarjevih "Romantičnih dušah" (13. 5.)

Tine Hribar: Strašnejše od strahu (Cankarjeva Podoba iz sanj) (20. 5.)

Taras Kermauner: Potepuh Marko in Kralj Matjaž (27. 5.)

Darko Dolinar: Vprašanja primerjalne književnosti (ob 8. kongresu Association internationale de littérature comparée v Budimpešti) (11. 10)

 

1975

Janko Kos: Teorija in praksa moderne slovenske proze (9. 1.)

Danko Grlić: Pesništvo in likovna umetnost (14. 1.)

Veno Taufer: O rabi rabljenih besed (26. 3.)

Taras Kermauner: Vprašanje tragedije v slovenski dramatiki (9. 4)

Dušan Pirjevec: Vprašanje literarne kritike (ob kritičnem delu Josipa Vidmarja) (20. 11.)

Vitomil Zupan: Tretje načelo, ki je v bistvu prvo (o načinih ustvarjanja v moderni umetnosti) (18. 12.)

 

1974

Franček Bohanec: O problemih pouka književnosti in literarne teorije na srednjih šolah (25. 4.)

Denis Poniž: Poezija in kibernetika (23. 10.)

Ivan Focht: Meje ontologije umetnosti v raziskovanju književnega dela (27. 11.)

Dušan Pirjevec: Vprašanje pesništva v začetku novega veka (18. 12.)