Slovensko društvo za primerjalno književnost   
Slovenian Comparative Literature Association  
  
SDPK
                   NOVO / NEW   REVIJA PK / CL REVIEW    PREDAVANJA / LECTURES    VILENICA        slovensko / english     

 

 

 

Responding to cosmopolitanism:
the new identities of literary theory

Odgovor na kozmopolitstvo: 
nove identitete literarne teorije


ICLA Committee on Literary Theory International Colloquium, Ljubljana  
5-7 June 2008
Mednarodni kolokvij Komiteja za literarno teorijo ICLA, Ljubljana, 5. do 7. junij 2008

programme and abstracts (pdf) / program in povzetki (pdf)


fotografije / photos

   

  

  

        

  

 

 

 


Znak ZRC Urednik spletnih strani / Webmaster: marijan.dovic@zrc-sazu.si
© 2001 Slovensko društvo za primerjalno književnost
Zadnja sprememba / Updated: 06. junij 2008

NAZAJ NA PRVO STRAN / BACK TO HOMEPAGE