"Osebna izkaznica" društva SDPK

 

Predsednik: dr. Marcello Potocco

Podpredsednik: mag. Jelka Kernev-Štrajn

Tajnica: dr. Barbara Zorman

Blagajnik: dr. Varja Balžalorsky

Ostali člani Izvršnega odbora: dr. David Bandelj, dr. Marijan Dović, dr. Ignacija J. Fridl, dr. Jernej Habjan, dr. Dejan Kos, dr. Katja Mihurko-Poniž,
                                            dr. Gašper Troha, mag. Jola Škulj, mag. Aleš Vaupotič 

Nadzorni odbor:
Majda Stanovnik, dr. Alenka Koron, Seta Knop
Častno razsodišče:
dr. Marko Juvan, dr. Darja Pavlič, dr. Vanesa Matajc

Urednica revije Primerjalna književnost: dr. Darja Pavlič

Častna člana društva: akademik dr. Janko Kos (od 2002), dr. Daroslav Dolinar (od 2006)


Pristopna izjava


Dosedanji predsedniki SDPK
 

Marcello Potocco (2010-)
Vanesa Matajc (2006-2010)
Marko Juvan (2002-2006)
Jola Škulj (1997-2002)
Veno Taufer (1994-1997)
Lado Kralj (1990-1994)
Denis Poniž (1988-1990)
Daroslav Dolinar (1985-1988)
Janko Kos (1983-1985)
Evald Koren (1979-1983)
Franček Bohanec (1976-1979)
Janko Kos (1973-1976)


Zapisniki in dokumentacija z občnih zborov